دوره ۸ روایت خردمندی

۸ روایت خردمندی – بدون کوچینگ آنلاین

ریال490,000.00 برای 2 ماه

با انتخاب این بسته شما در طول یک‌ماه محتوای آموزشی را دریافت خواهید کرد. این بسته شامل دسترسی به محیط پرسش و پاسخ آنلاین نیست.

دوره‌ی ۸ اصل خردمندی به‌شما ۸ اصل را می‌آموزد که آگاهی و تمرین آنها تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کیفیت روابط و حل مسائل شما دارد. این دوره به شما نگاهی تازه به دنیا و زندگی‌تان می‌دهد و کمک می‌کند تا بتوانید انسان‌های اطراف را بهتر درک کنید، به مسائل از زاویه متفاوتی نگاه کنید و در نهایت آرامش بیشتری در زندگی داشته باشید.

این ۸ اصل شامل موارد زیر است:

۱- اصل روایت: چگونه روایت‌های درونی و بیرونی ما واقعیت زندگی ما را شکل می‌دهد.

۲- اصل شعرگونگی: زندگی تفسیر پذیر است و هر کس از دید خود به مسائل نگاه می‌کند.

۳- اصل همزمانی: تغییر از لحظه‌ی پرسش شروع می‌شود و کیفیت پاسخ‌هایی که در زندگی به‌دست می‌آوریم وابسته است به کیفیت پرسش‌هایی که طرح می‌کنیم.

۴- اصل مثبت‌بینی: آیا فقط باید نیمه‌ی پر لیوان را دید؟ چگونه در رویارویی به مسائل به نتایجی که می‌خواهیم بدست آوریم فکر کنیم.

۵- اصل آیده‌بینی: ما به‌سمت تصویری‌هایی که می‌سازیم حرکت می‌کنیم. تصویرهای مثبت ما را به موقعیتی مثبت در زندگی می‌رساند.

۶- اصل کل‌نگری: همه‌ی ما بخشی از یک کل هستیم و اقدامات و تصمیم‌‌های ما بر دنیای اطرافمان تاثیر دارد. بخشی از مسیر موفقیت وابسته است به نگاه کل‌نگرانه و آگاهی بر تاثیری که در دنیا می‌گذاریم.

۷- اصل اقدام: می‌توان تصویر داشت اما اقدام نکرد و همیشه درجا زد. تجربه کردن بهتر از دست روی دست گذاشتن است.

۸- اصل آگاهی: در هر مقطع زمانی نیاز داریم تا خودمان و موقعیت‌مان را دوباره مرور کنیم و از قدم‌های گذشته‌مان یاد بگیریم.

دسته: